تبلیغات

نرم افزار شن و ماسه

صفحه اصلی / تبلیغات / آموزشگاه کامپیوتر / نرم افزار شن و ماسه

مجموعه آموزشگاه کامپیوتر

نرم افزار شن و ماسه

نام مدیریت : اروم پشتیبان سیستم

آدرس : خیابان عطایی کوی دلگشا ساختمان شهرداری طبقه 5 واحد 30

توضیحات :

نرم افزار برای کارخانجات ماسه شویی طراحی و تولید شده است .این نرم افزار با امکان توزین مصالحورودی به کارگاه و محصوالت با امکان اتصال انواع نمایشگر های باسکول این امکان را برای کاربر فراهم میکند تا بتواند حساب مشتریان خود , حساب فروش , حساب خرید , صندوق را به روز داشته باشد . 1 .معرفی ماشین و تجهیزات با امکان تعیین مشخصات آن )نوع ماشین , خالی بار , ...( 2 .معرفی محصوالت و مصالح 3 .معرفی مشتریان خرید و فروش 4 .امکان توزین یک مرحله ای , 2 مرحله ای برای فروش محصوالت 5 .باسکول مصالح ورودی به کارگاه 6 .امکان ثبت فروش محصول نقدی و نسیه 7 .امکان توزین دستی ) بدون اتصال به نمایشگر باسکول ( 8 .صدور فاکتور برای مشتری در دو فرمت متفاوت 9 .امکان ثبت دریافت و پرداخت ) نقد , چک ( و چاپ رسید آن 11 .تهیه گزارش از لیست فروش محصوالت به صورت ریز 11 .تهیه گزارش از لیست خرید مصالح به صورت ریز 12 .امکان تهیه گزارش صورت وضعیت مشتریان 13 .امکان تهیه گزارش فروش نقدی و نسیه 14 .امکان تهیه گزارش از کارکرد ماشین آالت و کرایه حمل آن ها 15 .امکان تهیه گزارش از باسکول های متفرقه 16 .امکان تهیه گزارش از قبوض حذف شده , اصالح شده و ثبت شده به ریز کاربر ثبت کننده 17 .امکان تعریف درصد های ارزش افزوده و اعمال آن در رسید های توزین و فاکتور 18 .امکان اتصال به انواع نمایشگرهای باسکول رایج در بازار و تنظیم نوع آن توسط خود کاربر 19 .امکان تعریف کاربر در سیستم و تعیین سطح دسترسی برای هرکدام 21 .امکان طراحی گزارشات و رسید های توزین توسط خود کاربر

اطلاعات تماس :

گالری :

نرم افزار شن و ماسه

از جدیدترین مجموعه ها بازدید کنید